Dự báo ngắn hạn cho BTCUSD, XRPUSD và ETHUSD 09.10.2020 - LiteForex


LiteForex


>

Tôi hoan nghênh độc giả của mình!

Tôi đã chuẩn bị một dự báo tiền điện tử ngắn hạn dựa trên phân tích sóng Elliott của Bitcoin, Ripple và Ethereum. Tôi đề xuất các tín hiệu đầu vào để giao dịch từng loại tiền điện tử.

Tất cả các cặp tiền điện tử đang hình thành các sóng phụ xung lực tăng ở mức độ nhỏ hơn, tức là đã hoàn thành một nửa. Do đó, một người có thể tham gia các giao dịch dài hạn trên Bitcoin, Ripple, Ethereum.

Bài viết bao gồm các chủ đề sau:

  • Elliott wave Phân tích bit
  • Phân tích bit sóng Elliott
  • Phân tích sóng Elliott

Phân tích bit sóng Elliott

Thị trường BTCUSD tiếp tục hình thành đường zigzag kép tăng giá, với sóng cuối cùng (Y) phát triển như một sự kết hợp kép bên trong. Các sóng phụ W và X đã hoàn thành, sóng Y cuối cùng vẫn đang tiếp tục. Nó bao gồm ba sóng phụ động lực [a] - [b] - [c]. Tại thời điểm viết bài, sóng xung lực [c] đã hoàn thành một nửa, vì vậy, giá sẽ tiếp tục tăng trong sóng [c] hướng tới mức 11315.

Kế hoạch giao dịch BTCUSD hôm nay:

Mua 10639,75, TP11315,00


Elliott wave Rippleanalysis

Thị trường XRPUSD tiếp tục hình thành ABC ngoằn ngoèo đơn giản. Sóng A đã hoàn thành như một xung năm sóng [1] - [2] - [3] - [4] - [5]. Hiện đang phát triển sự điều chỉnh tăng giá B như một đường zigzag tiêu chuẩn [a] - [b] - [c]. Sóng xung lực đi lên [c] sẽ tiếp tục tăng lên mức 0,266, đây là chặng cuối cùng của đường zíc zắc.

Kế hoạch giao dịch cho XRPUSD hôm nay:

Mua 0,250, TP 0,266


Elliott waveEthereumanalysis

Hiện đang hình thành sóng xung động cuối cùng là một phần của ABC ngoằn ngoèo. Sóng xung lực giảm giá [1] đã kết thúc và thị trường hiện đang tăng trong sóng điều chỉnh [2]. Hiệu chỉnh [2] bao gồm các sóng con (A) - (B) - (C). Hai chân đầu tiên của đường ngoằn ngoèo trông hoàn chỉnh, vì vậy thị trường ETHUSD sẽ tăng trong sóng cuối cùng (C) hướng tới mức 374,61.

Kế hoạch giao dịch ETHUSD hôm nay:

Mua 348,82, TP 374,61