Phân tích sóng NZDCAD 8 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• NZDCAD đã phá vỡ vùng hỗ trợ

• Có khả năng giảm xuống 0,8660

NZDCAD gần đây đã phá vỡ vùng hỗ trợ nằm giữa chính mức hỗ trợ 0.8750 và sự điều chỉnh Fibonacci 50% của sóng xung lực đi lên (1) từ tháng 8.

Việc phá vỡ vùng hỗ trợ này đã đẩy nhanh sóng xung lực đi xuống tích cực C của điều chỉnh ABC (2) từ tháng trước .

NZDCAD có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 0,8660 (giá mục tiêu khi hoàn thành sóng xung phụ đang hoạt động (i)).