Phân tích sóng AUDNZD ngày 7 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• AUDNZD tăng trong sóng xung động (iii)

• Có khả năng đạt 1,0940

AUDNZD tiếp tục tăng trong thời gian ngắn -móng xung lực hướng lên hàng ngày (iii) - thuộc về sóng xung lực đi lên bậc cao hơn 3 và (3).

Giá trước đó đã phá vỡ đường xu hướng kháng cự của kênh giảm hàng ngày từ tháng 8 - điều này đã thêm vào áp lực tăng giá đối với cặp tiền này.

AUDNZD có khả năng tăng thêm về phía ngưỡng kháng cự tiếp theo 1.0940 (đỉnh của sóng (b) từ giữa tháng 9).