Phân tích sóng bông ngày 8 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Bông tăng bên trong sóng xung lực (iii) và 3

• Có khả năng tăng lên 68,90

Bông tiếp tục tăng bên trong làn sóng xung lực đi lên ngắn hạn (iii) của xung lực đi lên trung hạn 3 từ đầu tháng 8.

Xung lực 3 thuộc về chuỗi xung lực đi lên dài hạn hơn (C) từ cuối Tháng 7.

Với xu hướng tăng mạnh trong nhiều tháng, bông có khả năng tăng hơn nữa về mức kháng cự tiếp theo 68,90 (mức cao nhất hàng tháng từ tháng 2).