Giá vàng giảm mức 1900 - Orbex


OrbexKim loại quý đã phục hồi mức tăng trong ngày vào thứ Ba và hành động giá hiện có vẻ yếu hơn so với xu hướng giảm. Sau khi đảo chiều gần vùng 1900, mức kháng cự đã được kiểm tra. Chúng tôi kỳ vọng sự sụt giảm hiện tại sẽ kéo dài xuống mức thấp nhất của ngày 28 tháng 9 gần năm 1850. Cần phải có một sự đột phá dưới mức này để xác nhận tiếp tục giảm giá. Vùng hỗ trợ chính tiếp theo là trong vùng 1817,90. Điều này có thể sẽ xác nhận nhược điểm khi hỗ trợ số tròn quan trọng tiếp theo tại 1700 sẽ mở ra. Ở phía tăng điểm, việc đóng cửa dưới mức 1850 có thể thấy con số này được kiểm tra kháng cự một lần nữa. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.