Dự báo ngắn hạn cho BTCUSD, XRPUSD và ETHUSD 08.10.2020 - LiteForex


LiteForex


>

Tôi hoan nghênh độc giả của mình!

Tôi đã chuẩn bị dự báo tiền điện tử ngắn hạn dựa trên phân tích sóng Elliott của Bitcoin, Ripple và Ethereum. Tôi đề xuất các tín hiệu đầu vào để giao dịch từng loại tiền điện tử.

Bitcoin và Ethereum hiện đang ở giai đoạn đầu của làn sóng xung lực tăng giá. Do đó, giá cả sẽ tăng lên. Tôi khuyên bạn nên mua hàng trong các điều kiện hiện tại.

Bài viết bao gồm các chủ đề sau:

  • Phân tích Bitcoinanalysis của sóng Elliott
  • Phân tích sóng Elliott
  • Phân tích sóng Elliott

Phân tích bit sóng Elliott

Thị trường BTCUSD đang hình thành sóng liên kết đi lên [X] như một hình zic zac kép, với sóng (Y) đang phát triển bên trong. Sóng (Y) cũng là một sóng ngoằn ngoèo kép W-X-Y. Các sóng phụ W và X đã hoàn thành, và đang hình thành sóng động lực cuối cùng Y như một hình zic zắc [a] - [b] - [c]. Sóng điều chỉnh giảm [b] dường như đã hoàn thành và giá hiện đang tăng. Thị trường sẽ tăng theo [c] đến mức 11315.

Kế hoạch giao dịch BTCUSD hôm nay:

Mua 10639,75, TP11315,00


Elliott wave Rippleanalysis

Tại phần gần đây nhất của biểu đồ XRPUSD, đang hình thành sóng điều chỉnh hướng lên B. Sóng B là một sóng ngoằn ngoèo bao gồm ba sóng phụ chính [a] - [b] - [c]. Sóng [a] là một xung đơn giản, sóng [b] là một hiệu chỉnh, được phát triển như ziczac (a) - (b) - (c). Sóng [c] vẫn đang diễn ra như một xung lực bao gồm năm sóng phụ (1) - (2) - (3) - (4) - (5). Bốn phần đầu tiên của xung lực này đã hoàn thành. Thị trường sẽ tăng trong sóng cuối cùng (5) lên mức 0,266.

Kế hoạch giao dịch cho XRPUSD hôm nay:

Mua 0,246, TP 0,266


Elliott waveEthereumanalysis

Thị trường hiện đang hình thành phần ban đầu của sóng xung xuống. Sóng phụ đầu tiên của xu hướng giảm, sóng [1], đã kết thúc như một sự thúc đẩy. Hiện đang hình thành sóng điều chỉnh [2] dưới dạng ngoằn ngoèo. Sóng (A) là một xung động tăng với sóng điều chỉnh 4, được hình thành dưới dạng một tam giác mở rộng lệch. Sóng (B) là một dạng ngoằn ngoèo đơn giản a-b-c. Thị trường ETHUSD sẽ tăng trong sóng cuối cùng (C) hướng tới mức 374,61.

Kế hoạch giao dịch ETHUSD hôm nay:

Mua 339,25, TP 374,61