Hoàn thành xu hướng tăng AAPL ở mức 148.10 - Orbex


OrbexCấu trúc AAPL hiện tại cho thấy sự phát triển của một xu hướng tăng bao gồm các sóng phụ chính ①-②-③-④-⑤. Sóng xung ① và ③, và sóng điều chỉnh ② và ④ đã hoàn tất. Sóng ④ có dạng ngoằn ngoèo (A) - (B) - (C) ở mức độ trung gian. Sau khi làn sóng này hoàn thành, sự hình thành của sóng ⑤ bắt đầu. Sóng sơ cấp ⑤ gợi ý về cấu trúc xung và có thể kết thúc gần 148.10. Ở mức đó, sóng ⑤ sẽ bằng 61,8% xung sơ cấp ③. Một kịch bản thay thế cho thấy rằng sóng điều chỉnh giảm ④ vẫn chưa hoàn thành. Giá bắt đầu giảm sau khi hoàn thành điều chỉnh ngoằn ngoèo (B). Trong làn sóng xung lực trung gian (C), giá dự kiến ​​sẽ giảm xuống 89,26. Ở mức đó, sóng ④ sẽ bằng 61,8% sóng xung ③. Bạn đã thử nghiệm chiến lược của mình trên Tài khoản Demo chưa? Đăng ký ngay bây giờ và bắt đầu luyện tập!