Phân tích sóng đường ngày 7 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Đường tăng trong làn sóng xung lực 3

• Có khả năng tăng lên 14,75

Đường tiếp tục tăng trong đợt tăng tốc sóng xung 3 - thuộc sóng xung trung gian (C) từ đầu tháng 9.

Giá trước đó đã phá vỡ trên mức kháng cự mạnh 13,30 (đỉnh của đợt điều chỉnh trung hạn trước đó (A)) .

Đường có khả năng tăng hơn nữa về mức kháng cự tiếp theo 14,75 (giá mục tiêu cho việc chấm dứt chuỗi xung hoạt động (C)).