Phân tích sóng AUDCHF ngày 7 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• AUDCHF đảo chiều khỏi vùng hỗ trợ

• Có khả năng tăng lên 0,6600

AUDCHF gần đây đã đảo chiều từ vùng hỗ trợ nằm giữa dải Bollinger Band hàng ngày thấp hơn, mức hỗ trợ quan trọng 0,6500 và mức điều chỉnh Fibonacci 38,2% của xung tăng (C) từ tháng 5.

Sự đảo chiều đi lên từ vùng hỗ trợ này đã chặn đứng làn sóng xung điều chỉnh ngắn hạn trước đó (ii).

AUDCHF có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 0,6600 (đỉnh của đợt điều chỉnh ngắn hạn trước đó (ii)).