Phân tích sóng ngô ngày 7 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Ngô đang tăng bên trong sóng xung 3 và (3)

• Có khả năng tăng lên 393,00

Ngô tiếp tục tăng bên trong sóng xung lực tăng mạnh 3 - đã đảo chiều trước đó từ mức hỗ trợ quan trọng 380,00 (mức kháng cự mạnh mẽ trước đây từ giữa tháng 9).

Giá trước đó đã phá vỡ trên mức kháng cự chính 385,00 (trước đây nhiều tháng mức kháng cự từ tháng 3).

Giá ngô có khả năng tăng cao hơn nữa đối với mức kháng cự tiếp theo 393,00 (mức cao hàng tháng từ tháng 1) - sự bứt phá trong đó sẽ cho thấy mức cao chính tiếp theo 400,00 để thử nghiệm.