Dầu thô WTI tăng hơn 3% trong ngày - Orbex


OrbexGiá dầu thô WTI đang giao dịch cao hơn trong ngày thứ hai, tăng hơn 3% trong ngày. Mức tăng đến sau khi giá đóng cửa thành công trên mức giá 38,835. Sau khi đóng cửa xu hướng tăng mạnh trên mức này, giá dầu hiện chỉ còn cách vài điểm nữa để kiểm tra mức giá 41,00 tiếp theo. Xét rằng mức giá này đã được kiểm tra trước đó, chúng tôi có thể kỳ vọng giá sẽ đảo ngược mức tăng một lần nữa. Tuy nhiên, trong trường hợp khó xảy ra rằng giá dầu có thể vượt lên trên mức 41.00, thì chúng tôi kỳ vọng đà tăng sẽ tiếp tục. Điều này sẽ đặt mốc 43,50 làm mức giá quan trọng tiếp theo để giá dầu kiểm tra. Mặt khác, hàng hóa có khả năng tìm thấy hỗ trợ trở lại gần mức 38,835. Kiểm tra chiến lược của bạn về giá dầu sẽ tăng như thế nào - Mở Tài khoản Orbex của bạn ngay