Dự báo ngắn hạn cho BTCUSD, XRPUSD và ETHUSD 07.10.2020 - LiteForex


LiteForex


>

Tôi hoan nghênh độc giả của mình!

Tôi đã chuẩn bị dự báo tiền điện tử ngắn hạn dựa trên phân tích sóng Elliott của Bitcoin, Ripple và Ethereum. Tôi đề xuất các tín hiệu đầu vào để giao dịch từng loại tiền điện tử.

Thị trường BTCUSD đang hình thành chặng cuối cùng của đường ngoằn ngoèo kép W-X-Y. Giá có thể tăng trong sóng xung lực [c], sóng mới bắt đầu phát triển. Tôi khuyên bạn nên tham gia mua hàng.

Bài viết đề cập đến các chủ đề sau:

  • Phân tích Bitcoinanalysis của sóng Elliott
  • Elliott wave Rippleanalysis
  • wave ElliottEthereumanalysis

Phân tích Bitcoinanalysis wave Elliott

Biểu đồ giá BTCUSD trong hai giờ hiển thị phần cuối cùng của sóng xung lực xanh A. Sau khi sóng A kết thúc, đã bắt đầu sóng điều chỉnh giảm B. Nó có khả năng hoàn thành dưới dạng một đường ngoằn ngoèo kép, bao gồm sóng phụ sóng [W] - [X] - [Y]. Hiện đang phát triển sóng liên kết [X] như một đường ziczac kép. Tại thời điểm viết bài, đã hoàn thành các sóng phụ (W) và (X), và sóng (Y), bao gồm các sóng phụ W-X-Y, vẫn chưa xuất hiện. Giá sẽ tăng trong sóng xung lực cuối cùng [c] của Y lên mức 11315.

Kế hoạch giao dịch BTCUSD hôm nay:

Mua 10591,25, TP11315,00


Elliott wave Rippleanalysis

Thị trường XRPUSD đang hình thành sự sụt giảm ABC ngoằn ngoèo. Sau khi xung lực giảm A hoàn thành, thị trường đã bắt đầu tăng trong sóng điều chỉnh B. Nó đang diễn ra như một đường ngoằn ngoèo đơn giản [a] - [b] - [c], trong đó xung lực [a] và sự điều chỉnh [b] có đã kết thúc. Sóng [c] đang phát triển như một xung lực bao gồm năm sóng phụ (1) - (2) - (3) - (4) - (5). Giá Ripple sẽ tăng trong sóng cuối cùng (5) hướng tới mức 0,266. Người ta có thể mua hàng trong tình huống hiện tại.

Kế hoạch giao dịch cho XRPUSD hôm nay:

Mua 0,242, TP 0,266


Elliott waveEthereumanalysis

Thị trường ETHUSD đang hình thành ABC ngoằn ngoèo đơn giản. Hai phần đầu tiên của đường ziczac này trông đã hoàn chỉnh, sóng xung động A và phần điều chỉnh B đã hoàn thành dưới dạng đường zic zắc ba. Bây giờ đang hình thành sự khởi đầu của xung C. Sóng xung [2] đã kết thúc. Tiếp theo, giá đã bắt đầu tăng trong sóng điều chỉnh [2]. Chỉnh [2] là một đường ngoằn ngoèo đơn giản (A) - (B) - (C). Xung lực c của (B) sẽ sớm kết thúc và giá sẽ tiếp tục tăng trong sóng xung lực (C) lên mức 374,61.

Kế hoạch giao dịch ETHUSD hôm nay:

Mua 335,48, TP 374,61