Phân tích sóng HSI50 ngày 6 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• HSI50 đảo chiều khỏi vùng hỗ trợ

• Có khả năng tăng lên 24500,00

HSI50 gần đây đã đảo ngược từ vùng hỗ trợ hợp lưu nằm ở giao điểm của các đường xu hướng hỗ trợ của các kênh đi xuống hàng ngày từ tháng 8 và tháng 7 cũng như dải Bollinger Band hàng ngày thấp hơn.

Sự đảo chiều đi lên từ vùng hỗ trợ này đã bắt đầu chuỗi xung lực đi lên dài hạn hơn ③ .

Giá HSI50 có khả năng tăng thêm về phía ngưỡng kháng cự tiếp theo 24500,00 (mức hỗ trợ cũ từ tháng 8 và tháng 7).