Phân tích sóng lúa mì ngày 6 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Lúa mì đã phá vỡ mức kháng cự 585,00

• Có khả năng tăng lên 600,00 và 610,00

Lúa mì gần đây đã vượt qua ngưỡng chính -mức kháng cự tháng 585,00 (đã đảo ngược giá đều đặn từ giữa tháng 1).

Việc phá vỡ mức kháng cự 585,00 đã tăng tốc cho các sóng xung động iii, (iii) và C.

Giá lúa mì có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 600,00 (giá mục tiêu khi hoàn thành sóng (iii)) - tiếp theo là 610,00 (dự kiến ​​kết thúc sóng C).