Phân tích sóng EURCHF ngày 6 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURCHF đảo chiều khỏi vùng hỗ trợ

• Có khả năng tăng lên 1.0835

EURCHF gần đây đã đảo chiều khỏi vùng hỗ trợ vùng nằm giữa mức hỗ trợ 1,0730 (ranh giới dưới của phạm vi giá đi ngang chặt chẽ từ tháng 7), dải Bollinger Band hàng ngày thấp hơn và mức điều chỉnh Fibonacci 50% của xung lực tăng từ tháng 7.

Sự đảo chiều đi lên từ vùng hỗ trợ nói trên đã tạo ra mô hình đảo chiều hình nến Nhật Bản hàng ngày Hammer.

Giá EURCHF có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 1,0835 (trên cùng của phạm vi giá đi ngang tích cực).