Phân tích sóng EURCAD ngày 6 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURCAD đã đảo chiều khỏi vùng hỗ trợ

• Có khả năng tăng lên 1.5735

EURCAD gần đây đã đảo chiều từ vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ 1.5570 (đã đảo ngược giá so với tháng trước), dải Bollinger Band hàng ngày thấp hơn và đường xu hướng hỗ trợ từ tháng 6.

Giá hiện đang tăng bên trong sóng xung lực ngắn hạn 3 - mà thuộc chuỗi xung tăng trung hạn (3) từ tháng 9.

Giá EURCAD có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 1.5735 (đỉnh của sóng B và 1 trước đó).