GBPUSD cố gắng kiểm tra xử lý 1.3000 - Orbex


OrbexĐồng bảng Anh đang giữ đà tăng khi hành động giá một lần nữa tiến gần đến mức 1.3000. Đây là mức kháng cự đã được giữ vững trong đợt kiểm tra trước đó chỉ vào tháng trước. Sẽ rất thú vị khi xem GBPUSD sẽ phản ứng như thế nào ở gần mức này. Hiện tại, một sự bứt phá trên mức xử lý 1.3000 có thể mở ra cặp tiền tệ để kiểm tra hướng tới mức kháng cự 1.3122 tiếp theo. Ngoài ra, nếu mức kháng cự 1.3000 được giữ vững, chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ duy trì một phạm vi trong mức 1.3000 và xử lý 1.2750 trong thời gian tới. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách GBP sẽ tăng giá! Mở Tài khoản Orbex của bạn và bắt đầu giao dịch ngay bây giờ.