Dự báo ngắn hạn cho BTCUSD, XRPUSD và ETHUSD 06.10.2020 - LiteForex


LiteForex


>

Tôi chào mừng độc giả của mình!

Tôi đã chuẩn bị một dự báo tiền điện tử ngắn hạn dựa trên phân tích sóng Elliott của Bitcoin, Ripple và Ethereum. Tôi đề xuất các tín hiệu đầu vào để giao dịch từng loại tiền điện tử.

Tất cả các cặp tiền điện tử được phân tích trong bài viết đang hình thành các sóng phụ điều chỉnh tăng giá. Giá Bitcoin sẽ tăng trong làn sóng xung lực C lên mức 11315, vì hiện tại xung lực này đã hoàn thành một nửa.

Bài viết bao gồm các chủ đề sau:

  • Phân tích bit theo sóng Elliott
  • Phân tích sóng Elliott
  • Phân tích sóng Elliott

Bitcoinanalysis sóng Elliott

Thị trường BTCUSD tiếp tục hình thành làn sóng liên kết đi lên [X]. Nó đang phát triển như một đường ngoằn ngoèo kép (W) - (X) - (Y). Các sóng phụ (W) và (X) đã hoàn thành, sóng (Y) vẫn chưa hình thành, nó sắp kết thúc. Sóng xung A và sóng B phải hoàn thành. Trong ngắn hạn, giá sẽ tăng ở mức C hướng tới mức 11315. Một người có thể tham gia các vị thế mua trong điều kiện hiện tại.

Kế hoạch giao dịch BTCUSD hôm nay:

Mua 10759,25 , TP11315.00


Phân tích sóng Elliott

Thị trường XRPUSD tiếp tục hình thành ABC ngoằn ngoèo đơn giản. Sóng xung A đã hoàn thành, nó bao gồm các sóng con [1] - [2] - [3] - [4] - [5]. Hiện đang phát triển sự điều chỉnh tăng giá B như một đường ngoằn ngoèo [a] - [b] - [c]. Sóng xung lực [a] và sóng điều chỉnh [b] đã hoàn tất và thị trường hiện đang đi theo xung lực tăng giá [c]. Trong [c] xung động. Sóng xung (3) đã kết thúc. Sau một đợt điều chỉnh giảm ngắn (4), thị trường có thể bắt đầu tăng trong sóng (5) lên mức 0,266.

Kế hoạch giao dịch cho XRPUSD hôm nay:

Mua 0,256, TP 0,266


Elliott waveEthereumanalysis

Tại thời điểm viết bài, ETHUSD đang hình thành sóng điều chỉnh [2], một yếu tố của xu hướng giảm mới, diễn ra như một sự thúc đẩy. Sóng [2] có khả năng kết thúc dưới dạng ngoằn ngoèo chuẩn (a) - (b) - (c). Thị trường hiện đang hình thành chân cuối cùng của đường ngoằn ngoèo này, xung lực (c). Trong ngắn hạn, giá có thể tăng theo xung lực (c) lên mức 370,00. Người ta có thể mua hàng trong các điều kiện hiện tại.

Gói giao dịch ETHUSD hôm nay:

Mua 352,82, TP 370,00