Phân tích sóng dầu thô Brent ngày 5 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Dầu thô Brent đảo chiều khỏi vùng hỗ trợ

• Có khả năng tăng lên 43,70

Dầu thô Brent hôm nay đảo chiều tăng mạnh từ vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ quan trọng 40,00 (đã đảo chiều giá từ tháng 6), dải Bollinger Band hàng ngày thấp hơn và mức điều chỉnh Fibonacci 38,2% của xung lực tăng mạnh trước đó từ tháng 5.

Giá sẽ hình thành mô hình đảo chiều hình nến Nhật Bản hàng ngày Bullish Engulfing - nếu dầu thô Brent đóng cửa hôm nay gần mức hiện tại.

Giá có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 43,70 (đỉnh của đợt điều chỉnh nhỏ trước đó ( ii) từ tháng 9).