Phân tích sóng USDCHF ngày 5 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• USDCHF tăng bên trong xung lực 3

• Có khả năng giảm xuống 0,9200

USDCHF tiếp tục giảm bên trong xung lực nhỏ sóng 3, bắt đầu sớm hơn từ vùng kháng cự nằm giữa các mức kháng cự 0,9200 và 0,9250.

Vùng kháng cự nói trên được củng cố bởi dải Bollinger hàng ngày phía trên.

Với mức rõ ràng hàng ngày xu hướng giảm USDCHF có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 0,9100 - sự phá vỡ trong số đó sẽ mở đường cho những khoản lỗ tiếp theo về phía mức hỗ trợ mạnh 0,9050.