Phân tích sóng Caterpillar 5 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Caterpillar đã đảo chiều khỏi vùng hỗ trợ

• Có khả năng tăng lên 155.00

Caterpillar gần đây đã tăng mạnh với sự đảo chiều của các thanh nến mô hình Bullish Engulfing từ vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ trục 145,00, dải Bollinger Band hàng ngày thấp hơn và đường xu hướng hỗ trợ của kênh tăng hàng ngày từ tháng 6.

Giá hiện đang di chuyển bên trong sóng xung lực ngắn hạn 3 - thuộc chuỗi xung lực trung hạn (3) từ tháng 8.

Với xu hướng tăng rõ ràng, giá Caterpillar có khả năng tăng về mức kháng cự tiếp theo 155,00 (đã đảo ngược giá nhiều lần trong tháng 9) .