Giá vàng có thể hợp nhất trở lại gần năm 1900 - Orbex


OrbexKim loại quý đóng cửa vào thứ Sáu với một số mức giảm nhẹ. Nhưng hành động giá tổng thể cho thấy rằng chúng ta có thể thấy một số hợp nhất đang diễn ra gần mức 1900 - 1911,50. Do mức này trước đây từng là hỗ trợ, việc thiết lập một ngưỡng kháng cự vững chắc ở đây sẽ xác nhận nhược điểm. Hiện tại, mức thấp nhất ngày 25 tháng 9 gần 1816,46 sẽ đóng vai trò là hỗ trợ tạm thời. Nhưng một sự cố ngoài mức này sẽ đẩy nhanh sự sụt giảm hơn nữa. Mục tiêu giảm tiếp theo sẽ là mức 1817,80. Ở phía tăng điểm, một sự di chuyển khó có thể trở lại trên mức 1911,50 có thể từ từ chuyển xu hướng trở lại xu hướng tăng. Nhưng hiện tại, chúng tôi kỳ vọng rằng giá vàng đã hình thành đỉnh. Kiểm tra chiến lược của bạn xem vàng sẽ tăng giá như thế nào với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.