Dầu thô WTI gia hạn giảm trong tuần thứ hai - Orbex


OrbexGiá dầu tiếp tục giảm, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp. Sau khi phá vỡ dưới mức hỗ trợ 38,83, giá dầu hiện đang giao dịch gần mức hỗ trợ 36,5. Việc kiểm tra lại mức hỗ trợ này là không thể tránh khỏi, nhưng nó có thể giúp giảm giá tạm thời để giá không giảm thêm. Nếu có một sự bật lên khỏi vùng hỗ trợ thấp hơn này, chúng ta có thể thấy một số biến động đi ngang giữa 36,50 và 38,83. Nhưng việc đóng cửa dưới mức hỗ trợ 36,50 có thể báo hiệu sự sụt giảm tiếp tục. Xu hướng tăng vẫn còn yếu trong thời điểm này. Bất kỳ mức tăng nào cũng có thể thấy mức 38,83 sẽ là ngưỡng kháng cự và đóng vai trò quan trọng đối với bất kỳ mức tăng nào tiếp theo. Kiểm tra chiến lược của bạn về giá dầu sẽ tăng như thế nào - Mở Tài khoản Orbex của bạn ngay