Dự báo ngắn hạn cho BTCUSD, XRPUSD và ETHUSD 05.10.2020 - LiteForex


LiteForex


>

Tôi chào mừng độc giả của mình!

Tôi đã chuẩn bị một dự báo tiền điện tử ngắn hạn dựa trên phân tích sóng Elliott của Bitcoin, Ripple và Ethereum. Tôi đề xuất các tín hiệu đầu vào để giao dịch từng loại tiền điện tử.

Bài viết bao gồm các chủ đề sau:

  • Phân tích Bitcoinanalysis sóng Elliott
  • Phân tích sóng Elliott
  • Phân tích sóng Elliott

Phân tích bit sóng Elliott

Thị trường BTCUSD đang hình thành sóng liên kết đi lên [X] như một đường ngoằn ngoèo kép (W) - (X) - (Y). Các sóng phụ (W) và (X) đã hoàn thành, sóng (Y) vẫn chưa hình thành, nó sắp kết thúc. Sóng xung A và sóng B đã hoàn tất. Giá sẽ tăng trong sóng xung C hướng tới mức 11315. Một người có thể tham gia các vị thế mua với mục tiêu chốt lời vào cuối toàn bộ sóng thích [X].

Kế hoạch giao dịch cho BTCUSD hôm nay:

Mua 10669,87, TP11315,00


Elliott wave Rippleanalysis

Thị trường XRPUSD đang hình thành ABC ngoằn ngoèo đơn giản. Sóng xung bao gồm năm sóng phụ [1] - [2] - [3] - [4] - [5] đã hoàn thành. Hiện đang phát triển sự điều chỉnh tăng giá B như một đường ngoằn ngoèo [a] - [b] - [c]. Sau khi điều chỉnh giảm [b] kết thúc, giá bắt đầu tăng trong xung lực cuối cùng [c]. Xung lực [c] sẽ kết thúc mô hình ở mức khoảng 0,254.

Kế hoạch giao dịch cho XRPUSD hôm nay:

Mua 0,248, TP 0,254


Elliott waveEthereumanalysis

Thị trường ETHUSD đang hình thành một làn sóng điều chỉnh [2] là một yếu tố của xu hướng giảm mới đang diễn ra như một sự thúc đẩy. Việc hiệu chỉnh [2] có khả năng hoàn thành như một đường ngoằn ngoèo chuẩn (a) - (b) - (c). Thị trường hiện đang hình thành chân cuối cùng của đường ngoằn ngoèo này, xung lực (c). Do đó, giá sẽ tăng trong mức xung động được chỉ định lên mức 370,00. Tiếp theo, giá có thể giảm và bắt đầu giảm.

Kế hoạch giao dịch ETHUSD hôm nay:

Mua 350,94, TP 370,00