Báo cáo việc làm cho thấy ít người thuê hơn do sự phục hồi mất đà - Fxpro


Fxpro


Biên chế phi nông nghiệp tăng thấp hơn dự kiến ​​661.000 trong tháng 9 và tỷ lệ thất nghiệp là 7,9%, Bộ Lao động cho biết hôm thứ Sáu trong báo cáo việc làm cuối cùng trước cuộc bầu cử tháng 11. Các nhà kinh tế được khảo sát bởi Dow Jones đã kỳ vọng mức tăng lương 800.000 và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 8,2% từ 8,4% trong tháng Tám. Việc thiếu hụt biên chế phần lớn là do chính phủ giảm tuyển dụng khi việc học ở nhà tiếp tục diễn ra và việc làm trong Điều tra dân số giảm.

Tỷ lệ thất nghiệp giảm cùng với 0,3 điểm phần trăm giảm tỷ lệ tham gia lực lượng lao động xuống 61,4%, tương ứng với mức giảm gần 700.000 người. Tuy nhiên, một biện pháp riêng biệt, bao trùm hơn, coi những người lao động không khuyến khích và những người làm việc bán thời gian vì lý do kinh tế cũng có sự sụt giảm đáng kể, giảm từ 14,2% xuống 12,8%. Tỷ lệ thất nghiệp đối với người da đen giảm thậm chí còn mạnh hơn tỷ lệ tiêu đề, giảm từ 13% xuống 12,1%. Tỷ lệ người châu Á giảm từ 10,7% xuống còn 8,9%.

Hoạt động giải trí và hiếu khách dẫn đầu mức tăng việc làm với 318.000 trong khi bán lẻ tăng thêm 142.000 và chăm sóc sức khỏe và trợ cấp xã hội tăng 108.000.

Theo dự kiến, chính phủ là người chịu ảnh hưởng lớn nhất trong tháng, mất 216.000 do giáo dục của chính quyền địa phương và tiểu bang giảm do nhiều trường học duy trì việc giảng dạy tại nhà do vi rút. Việc giảm số nhân viên trong Điều tra dân số cũng kéo 34.000 người từ tổng số. Trong các lĩnh vực khác, y tế và trợ giúp xã hội đạt 108.000, dịch vụ chuyên nghiệp và kinh doanh đóng góp 89.000 và lĩnh vực vận tải và kho bãi tăng 74.000. Hoạt động sản xuất tăng 66.000, hoạt động tài chính tăng 37.000 và nhóm dịch vụ khác tăng 36.000.

Thu nhập trung bình hàng giờ ít thay đổi so với tháng nhưng vẫn cao hơn khoảng 4,6% so với một năm trước. Tuy nhiên, khó có thể so sánh theo giờ trong môi trường hiện tại khi xét đến tác động của virus và xu hướng tiếp tục quay trở lại công việc của người lao động có mức lương cao hơn trước những người có mức lương thấp hơn.

Báo cáo việc làm cho thấy ít người thuê hơn do sự phục hồi mất đà , CNBC, ngày 2 tháng 10