Phân tích sóng WTI ngày 2 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• WTI đã tiếp cận mức hỗ trợ mạnh 36,30

• Có khả năng giảm xuống 34,50

WTI tiếp tục nằm trong ngưỡng giảm nhẹ sóng xung lực (i), thuộc chuỗi xung lực đi xuống dài hạn hơn (C) từ cuối tháng 8.

Giá hiện đang giao dịch gần mức hỗ trợ mạnh 36,30 (đã dừng xung lực nhỏ trước đó sóng (i) vào đầu tháng 9).

Nếu WTI phá vỡ dưới mức hỗ trợ 36,30 - giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ tiếp theo 34,50 (mức thấp của sóng B từ tháng 6).