Phân tích sóng EURUSD ngày 2 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURUSD đảo chiều từ mức kháng cự 1.1755

• Có khả năng giảm xuống 1.1620

EURUSD hôm nay đã đảo chiều giảm từ ngưỡng kháng cự quan trọng mức 1.1755 (mức hỗ trợ mạnh trước đây từ tháng 8 và tháng 9) được củng cố bởi sự điều chỉnh Fibonacci 38,2% của sóng xung lực đi xuống trước đó (1).

Sự đảo chiều giảm từ mức kháng cự 1.1755 bắt đầu cho xung lực đi xuống trung hạn tích cực wave (3).

EURUSD có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 1.1620 (mức thấp của sóng xung lực giảm mạnh trước đó (1)).