Phân tích sóng GPBAUD ngày 2 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• GPBAUD đã đảo ngược từ mức hỗ trợ 1.7900

• Có khả năng tăng lên 1.8260

GPBAUD tiếp tục tăng sau mức tăng trước đó đảo chiều từ mức hỗ trợ 1.7900, giao với mức điều chỉnh Fibonacci 50% của sóng xung lực đi lên trước đó (1).

Nếu cặp tiền đóng cửa hôm nay gần mức hiện tại, nó sẽ hình thành mô hình đảo chiều nến Nhật hàng ngày Bullish Engulfing .

GPBAUD có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 1.8260 (đã dừng hai đợt trước - 4 và (1)).