Phân tích làn sóng Amazon ngày 2 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Amazon tăng trong làn sóng xung lực 3

• Có khả năng đạt đến 3345,00

Amazon tiếp tục tăng trong làn sóng xung lực nhỏ 3, thuộc sóng xung hướng lên trung gian (3) từ giữa tháng 9.

Sóng xung (3) bắt đầu sớm hơn từ vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ 2900,00, dải Bollinger hàng ngày thấp hơn và Sự điều chỉnh Fibonacci 38,2% của xung lực đi lên kéo dài trước đó từ tháng 3.

Với xu hướng tăng hàng ngày ghi đè mạnh mẽ, Amazon có thể sẽ tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 3345,00 (đỉnh của mức điều chỉnh B trước đó và là mục tiêu cho hoàn thành sóng xung hoạt động 3).