USDCHF: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 02.10.20 - 09.10.20 - LiteForex


LiteForex


> Kịch bản chính: Xem xét các vị thế bán khống từ các đợt điều chỉnh dưới mức 0,9304 với mục tiêu là 0,8900 0,8800. làn sóng thứ ba giảm dần có mức độ lớn hơn (3) tiếp tục phát triển trên khung thời gian hàng ngày, với sóng 1 của (3) hình thành bên trong. Sóng v của 1 đang phát triển trên khung thời gian H4, bên trong đó sóng (iii) của v được hình thành. Việc điều chỉnh cục bộ được hoàn thành dưới dạng sóng (iv) của v bên trong sóng v của 1. Rõ ràng, sóng (v) của v đang bắt đầu phát triển trên khung thời gian H1. Nếu giả định là chính xác, cặp tiền này có thể sẽ giảm xuống mức 0,8900 0,8800. Mức 0,9304 là rất quan trọng trong kịch bản này. Sự bứt phá của nó sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục tăng lên mức 0,9398 0,9497.