XAUUSD: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 02.10.20 - 09.10.20 - LiteForex


LiteForex


> Kịch bản chính: xem xét các vị thế mua từ các đợt điều chỉnh trên mức 1848,26 với mục tiêu vào năm 1973,73 2077,22. Kịch bản thay đổi: đột phá và hợp nhất dưới mức 1848,26 sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục giảm xuống mức 1750,33 1666,82. làn sóng thứ ba ở mức độ lớn hơn (3) có lẽ tiếp tục phát triển trên khung thời gian hàng ngày, với sóng 5 của (3) hình thành bên trong. Rõ ràng, làn sóng thứ ba ở mức độ nhỏ hơn iii của 5 đã hình thành trên khung thời gian H4, và có lẽ, một sự điều chỉnh cục bộ đã hoàn thành phát triển dưới dạng sóng iv của 5. Sóng v của 5 đã bắt đầu phát triển trên khung thời gian H1 và nếu giả định là chính xác, cặp tiền này có thể sẽ tăng lên đến 1973,73 2077,22. Mức 1848,26 là rất quan trọng trong trường hợp này, vì sự đột phá sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục giảm xuống mức 1750,33 1666,82.