EURUSD: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 02.10.20 - 09.10.20 - LiteForex


LiteForex


> Kịch bản chính: xem xét các vị thế mua từ các đợt điều chỉnh trên mức 1.1605 với mục tiêu trong 1.2019 1.2100 Kịch bản thay đổi: đột phá và hợp nhất dưới mức 1.1605 sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục giảm xuống mức 1.1375 1.1228. làn sóng đầu tiên 1 tiếp tục hình thành trong làn sóng thứ ba (3) có mức độ lớn hơn trên khung thời gian hàng ngày. Trên khung thời gian H4, sóng thứ ba iii của 1 hình thành và một sự điều chỉnh cục bộ kết thúc phát triển thành sóng thứ tư iv của 1. Rõ ràng, sóng thứ năm v của 1 đang bắt đầu phát triển trên khung thời gian H1. Nếu giả định là chính xác, cặp tỷ giá có thể sẽ tăng lên mức 1.2019 1.2100. Mức 1.1605 là rất quan trọng trong kịch bản này. Sự đột phá của nó sẽ cho phép cặp tiền này tiếp tục giảm xuống mức 1,1375 1,1228.