EURUSD hợp nhất trên 1,1715 - Orbex


OrbexĐồng euro có khả năng chuẩn bị cho một động thái tăng giá. Hành động giá đang củng cố vững chắc trên mức 1.1715 - 1.1700, nơi hỗ trợ đang được hình thành. Chỉ báo dao động Stochastics hiện có vẻ hơi hỗn hợp. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy mức 1.1900 được thử thách một lần nữa nếu hành động giá thiết lập hỗ trợ gần khu vực này, Mặt khác, nếu EURUSD mất hỗ trợ, thì cuối cùng chúng ta có thể mong đợi sự sụt giảm xuống mức 1.1600. Sự phân kỳ giảm giá ẩn trong dài hạn cũng là điều cần lưu ý. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách đồng euro sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.