Dự báo ngắn hạn cho BTCUSD, XRPUSD và ETHUSD 02.10.2020 - LiteForex


LiteForex


>

Tôi hoan nghênh độc giả của mình!

Tôi đã chuẩn bị một dự báo tiền điện tử ngắn hạn dựa trên phân tích sóng Elliott của Bitcoin, Ripple và Ethereum. Tôi đề xuất các tín hiệu đầu vào để giao dịch từng loại tiền điện tử.

Các cặp tiền điện tử không nên hoàn thành việc hình thành các sóng điều chỉnh. Do đó, tôi đã thay đổi kịch bản trước đó. Giá của tất cả các cặp tiền điện tử sẽ tăng theo cách được hiển thị trong biểu đồ. Người ta có thể mua hàng trong tình huống hiện tại.

Bài viết đề cập đến các chủ đề sau:

  • Phân tích bitcoin của sóng Elliott
  • Phân tích sóng Elliott
  • Phân tích sóng Elliott

Phân tích bit sóng Elliott

Thị trường BTCUSD phải đang hình thành ABC ngoằn ngoèo hướng lên. Xung động tăng giá A đã kết thúc. Hiện tại, sự điều chỉnh giảm giá đang diễn ra như một đường zíc zắc kép. Khi sóng hình zíc zắc đầu tiên [W] kết thúc trong mô hình này, giá đã bắt đầu điều chỉnh trong sóng liên kết [X] là sóng ngoằn ngoèo kép ở mức độ nhỏ hơn. Giá có thể ở cuối sóng (Y) là một đường ngoằn ngoèo A-B-C đơn giản. Các sóng phụ A và B đã kết thúc, và sóng C vẫn chưa phát triển. Do đó, thị trường sẽ tăng lên mức 11315.

Kế hoạch giao dịch BTCUSD hôm nay:

Mua 11315,00, TP 10612,25


Elliott wave Rippleanalysis

Thị trường XRPUSD tiếp tục hình thành xu hướng giảm, đó là một đường ngoằn ngoèo kép. Khi làn sóng liên kết hướng lên (X) kết thúc dưới dạng một đường ngoằn ngoèo ba thì đã bắt đầu có một mô hình điều chỉnh, có thể hoàn thành như một đường zic zắc đơn giản. Xung A đã hoàn thành và hiệu chỉnh B vẫn đang phát triển. Giá sẽ tăng lên mức 0,252.

Kế hoạch giao dịch cho XRPUSD hôm nay:

Mua 0,237, TP 0,252


Elliott waveEthereumanalysis

Thị trường ETHUSD đang hình thành ABC ngoằn ngoèo đơn giản. Sóng phụ A là một xung lực đơn giản, sóng điều chỉnh B là một đường ngoằn ngoèo ba hướng lên. Tiếp theo, đã có một xu hướng giảm mới bắt đầu phát triển như một sự thúc đẩy. Sóng [1] đã hoàn thành và giá đang tăng trong sóng điều chỉnh [2]. Sóng [2] sẽ hoàn thành dưới dạng ngoằn ngoèo (a) - (b) - (c) và xung lực cuối cùng (c) sẽ kết thúc ở mức khoảng 375,00.

Kế hoạch giao dịch ETHUSD today:

Mua 351,06, TP 375,00