Phân tích sóng AUDJPY ngày 1 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• AUDJPY tăng trong sóng điều chỉnh 2

• Có khả năng tăng lên 76,60

AUDJPY tiếp tục tăng trong ngắn hạn- sóng điều chỉnh kỳ hạn 2, bắt đầu sớm hơn từ mức hỗ trợ quan trọng 74,00.

Sóng 2 hoạt động thuộc chuỗi xung giảm trung hạn (C) từ cuối tháng 8.

AUDJPY có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 76,60 (mức hỗ trợ cũ từ đầu tháng 9 và là giá mục tiêu khi hoàn thành sóng điều chỉnh tích cực 2).