Phân tích sóng NZDJPY ngày 1 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• NZDJPY đã phá vỡ mức kháng cự 70,00

• Có khả năng tăng lên 71,00

NZDJPY gần đây đã phá vỡ mức kháng cự 70,00 (mà đã được đặt làm mục tiêu có khả năng tăng trong dự báo trước đây của chúng tôi cho cặp tiền này).

Việc phá vỡ mức kháng cự 70,00 trùng với việc phá vỡ mức điều chỉnh Fibonacci 38,2% của lần điều chỉnh ABC đi xuống trước đó (2) tăng tốc sóng xung hoạt động (1).

NZDJPY có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 71,00 (bắt đầu sóng C của đợt điều chỉnh ABC trước đó (2)).