Phân tích sóng ngô ngày 1 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Ngô đã phá vỡ mức kháng cự quan trọng 378,80

• Có khả năng kiểm tra mức kháng cự 385,00

Ngô tiếp tục tăng mạnh sau khi sự đột phá sớm hơn của mức kháng cự quan trọng 378,80 (đã dừng sóng xung 1 trước đó vào tháng 9).

Việc phá vỡ mức kháng cự 378,80 sẽ đẩy nhanh sóng xung hoạt động 3 - thuộc chuỗi xung mạnh ( 3) từ tháng 8.

Giá ngô có khả năng tăng cao hơn nữa đối với mức kháng cự tiếp theo 385,00 (mức cao hàng tháng từ đầu tháng 3).