Phân tích sóng Palladium ngày 1 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Palladium tăng trong sóng xung 3

• Có khả năng đạt đến 2410,00

Paladi tiếp tục tăng trong thời gian ngắn- sóng xung kỳ hạn 3, bắt đầu sớm hơn từ mức hỗ trợ 2200,00, giao với dải Bollinger Band hàng ngày thấp hơn.

Sóng xung động 3 thuộc chuỗi xung tăng trung hạn (5) từ cuối Tháng 7.

Palladium có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 2410,00 (đỉnh của các đợt trước (b), 1, (iii) và (1) từ tháng 7).