Giá vàng ổn định đến năm 1900 trong phạm vi tiếp cận - Orbex


OrbexKim loại quý này đang phải vật lộn để duy trì mức tăng từ hôm thứ Ba. Hành động giá khá hỗn hợp và có khả năng đóng cửa với một thanh bên trong. Trong ngắn hạn, điều này có thể dẫn đến khả năng bứt phá trong ngắn hạn. Tuy nhiên, xu hướng tăng giá tăng khi mức 1900 rất có thể sẽ được kiểm tra mức kháng cự lần đầu tiên. Nếu mức tăng được giới hạn ở đây, chúng tôi có thể kỳ vọng giá sẽ giảm trở lại. Tuy nhiên, mức 1850 đang đến như một vùng hỗ trợ mềm có thể giữ cho giá không giảm thêm. Dưới mức 1850, giá vàng sẽ nhìn vào vùng 1817,80 tiếp theo. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.