Giá dầu bắt được giá thầu khi hàng tồn kho giảm - Orbex


OrbexWTI Giá dầu thô kéo dài đà giảm vào thứ Ba để quay trở lại mức hỗ trợ cũ gần 38,835. Hành động giá kể từ đó đã chuyển sang xu hướng tăng. Lợi nhuận thu được trùng với báo cáo hàng tồn kho hàng tuần. Báo cáo tồn kho dầu thô của Mỹ cho thấy giảm 2 triệu thùng. Điều này đã giúp giá dầu giữ được đà tăng khỏi vùng hỗ trợ. Với sự phục hồi hiện tại, chúng tôi kỳ vọng giá dầu sẽ giữ vùng mới này trong khoảng 41,0 đến 38,835 trong thời gian tới. Với thực tế là các yếu tố cơ bản khá hỗn hợp, triển vọng về giá dầu cũng vẫn còn trái chiều. Về phía tăng, mức tăng bị giới hạn ở mức kháng cự 42,00, trong khi ở phía giảm, mức đóng cửa dưới 38,835 có thể mở ra hướng điều chỉnh mạnh hơn. Kiểm tra chiến lược của bạn về giá dầu sẽ tăng như thế nào - Mở Tài khoản Orbex của bạn ngay