Phân tích làn sóng Boeing ngày 30 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Boeing phá vỡ kênh hàng ngày

• Có khả năng tăng lên 180,00

Boeing gần đây đã phá vỡ đường xu hướng kháng cự trong ngày kênh xuống từ tháng 8 - bao gồm chuỗi xung hướng xuống trước đó Ⓒ.

Việc phá vỡ kênh xuống này sẽ đẩy nhanh chuỗi xung hướng lên đang hoạt động (1) - bắt đầu sớm hơn từ mức hỗ trợ vòng 150,00, giao với kênh giảm nói trên.

Boeing có khả năng sẽ tăng thêm về mức kháng cự tiếp theo 180,00 (đỉnh của làn sóng trước (2) từ cuối tháng 8).