Phân tích sóng EURNZD ngày 30 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURNZD đã đảo chiều khỏi vùng kháng cự

• Có khả năng giảm xuống 1.7600

EURNZD gần đây đã đảo chiều giảm từ vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự 1.7815 (đỉnh của sóng A trước đó), dải Bollinger Band hàng ngày trên và mức thoái lui Fibonacci 50% của xung lực đi xuống (a) từ tháng 8.

Sự đảo chiều giảm từ vùng kháng cự này bắt đầu chuỗi xung động đi xuống đang hoạt động (3).

EURNZD có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 1.7600, sự phá vỡ trong đó sẽ mở đường cho các khoản lỗ tiếp theo về hướng 1.7400 (mức thấp của các sóng trước đó (1) và B).