Phân tích sóng AUDNZD ngày 30 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• AUDNZD tăng trong sóng (ii)

• Có khả năng đạt 1,0915

AUDNZD tiếp tục tăng trong ngắn hạn- điều chỉnh kỳ hạn (ii), bắt đầu sớm hơn từ vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ quan trọng 1,0725 (mức kháng cự cũ từ tháng 6 và tháng 7), dải Bollinger Band hàng ngày thấp hơn và mức điều chỉnh Fibonacci 61,8% của xung tăng từ tháng 7.

Sự điều chỉnh tích cực (ii) thuộc về chuỗi xung lực đi xuống trung hạn (3) từ giữa tháng 8.

AUDNZD có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 1.0915 (đầu lần chỉnh sửa nhỏ trước đó 2 từ đầu tháng 9).