Phân tích sóng EURAUD ngày 30 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURAUD đảo chiều từ vùng kháng cự

• Có khả năng giảm xuống 1,6125

EURAUD gần đây đã giảm xuống từ vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự quan trọng 1.6560 (đã đảo chiều giá từ giữa tháng 6) và dải Bollinger Band hàng ngày trên.

Sự đảo chiều giảm từ vùng kháng cự này đã dừng đợt điều chỉnh ABC trung hạn trước đó (II) .

EURAUD có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 1,6125 (mức thấp của các sóng điều chỉnh trước đó (A) và (C)).