Giá dầu thoái lui, giảm hơn 3% - Orbex


OrbexWTI Giá dầu thô đang giao dịch thấp hơn vào thứ Ba và giảm hơn 3% trong ngày. Hành động giá vẫn ổn định trong 41,00 và 38,83 mức kháng cự và hỗ trợ tương ứng. Một sự bứt phá từ phạm vi này đến mức giảm có thể mở ra những đợt giảm giá tiếp theo. Dưới mức hỗ trợ 38,83, giá dầu có thể dễ dàng kiểm tra mức thấp nhất của ngày 9 tháng 9 là 36,51. Xu hướng giảm giá nhận được hỗ trợ khi hành động giá đã đảo ngược sau khi hình thành mức cao thấp hơn. Điều này có khả năng cho thấy một động thái giảm giá. Tuy nhiên, hình nến tăng hàng tuần cũng mang lại hy vọng cho một động thái tăng giá. Nhưng phần lớn điều này sẽ phụ thuộc vào cách giá phản ứng với mức 38,83 vào thời điểm hiện tại. Kiểm tra chiến lược của bạn về giá dầu sẽ tăng như thế nào - Mở Tài khoản Orbex của bạn ngay