Phân tích sóng NZDCAD ngày 29 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• NZDCAD đã đảo ngược khỏi vùng hỗ trợ

• Có khả năng tăng lên 0,8900

NZDCAD gần đây đã đảo ngược từ vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ trục 0,8745 (đã đảo ngược giá từ giữa tháng 8), dải Bollinger Band hàng ngày thấp hơn và mức thoái lui Fibonacci 50% của xung tăng (1) từ tháng trước.

Mức tăng sự đảo chiều từ vùng hỗ trợ này đã dừng nhịp điều chỉnh ABC trung hạn trước đó (2).

NZDCAD có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 0,8900 (đỉnh của sóng xung lực trung hạn trước đó (1)).