Phân tích làn sóng bạc ngày 29 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Bạc đảo chiều từ vùng hỗ trợ

• Có khả năng kiểm tra 25,00

Gần đây, bạc đã đảo chiều với Búa hàng ngày từ vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ 22,75 (trước đây là mức thấp nhất của sóng (iv) từ tháng 7), dải Bollinger Band hàng ngày thấp hơn và mức thoái lui Fibonacci 61,8% của xung lực đi lên từ tháng 6.

Sự đảo chiều đi lên từ vùng hỗ trợ này khu vực đã dừng đợt điều chỉnh ABC trung hạn trước đó (2) từ đầu tháng 8.

Bạc có khả năng tăng thêm về phía ngưỡng kháng cự tiếp theo ở mức 25,00 (giá mục tiêu khi hoàn thành sóng xung động ( i)).