GBPUSD Tam giác hoàn thành? - Orbex


OrbexCấu trúc GBPUSD cho thấy một sóng tam giác kết thúc ở e. Nó bao gồm một đường ngoằn ngoèo đơn giản ở mức độ sơ cấp Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ. Hiện tại, thị trường mới bắt đầu xu hướng giảm. Chúng tôi mong đợi phần ban đầu này là xung mức độ trung gian (1) - (2) - (3) - (4) - (5). Sự hoàn thành của sóng (1) gợi ý một sự điều chỉnh tăng trong sóng (2). Kết thúc của nó có thể gần 1.317. Ở mức đó, sóng (2) sẽ ở mức 61,8% xung (1). Sau khi đợt điều chỉnh này kết thúc, đồng bảng Anh có thể tiếp tục giảm. Một kịch bản thay thế thấy một tam giác không hoàn chỉnh. Trong trường hợp đó, chúng tôi kỳ vọng rằng đợt điều chỉnh giảm giá trong (4) vừa kết thúc. Do đó, chúng ta có thể thấy cặp tiền tăng trong sóng (5) trên 1.348. Đây là mức cao được đăng ký bởi làn sóng (3). Kiểm tra chiến lược của bạn về cách GBP sẽ tăng giá! Mở Tài khoản Orbex của bạn và bắt đầu giao dịch ngay bây giờ.