Dự báo ngắn hạn cho BTCUSD, XRPUSD và ETHUSD 29.09.2020 - LiteForex


LiteForex


>

Tôi hoan nghênh độc giả của mình!

Tôi đã chuẩn bị một dự báo tiền điện tử ngắn hạn dựa trên phân tích sóng Elliott của Bitcoin, Ripple và Ethereum. Tôi đề xuất các tín hiệu đầu vào để giao dịch từng loại tiền điện tử.

Bitcoin, Ethereum và Ripple phải đã hoàn thành các đợt điều chỉnh và bắt đầu xu hướng giảm mới. Chúng tôi sẽ theo dõi thị trường tiền điện tử.

Bài viết đề cập đến các chủ đề sau:

  • Phân tích Bitcoinanalysis sóng Elliott
  • Phân tích sóng Elliott
  • Phân tích sóng Elliott

Phân tích bit sóng Elliott

Thị trường BTCUSD đang hình thành sóng điều chỉnh giảm B bắt đầu vào tháng 8 năm 2020. Sự điều chỉnh B có khả năng hoàn thành như một đường ngoằn ngoèo kép [W] - [X] - [Y], nơi các sóng phụ [ W] và [X] đã hoàn thành, thị trường hiện đang đi xuống trong làn sóng cuối cùng hình zic zắc [Y]. Sóng điều chỉnh (B) của [Y] hẳn đã kết thúc và sóng xung động (C) hiện đang hình thành. Thị trường sẽ giảm xuống mức thấp hơn mức thấp trước đó do sóng (A) tạo ra.

Kế hoạch giao dịch BTCUSD hôm nay:

Bán 10692.00, TP 10107.00


Elliott wave Rippleanalysis

Thị trường XRPUSD tiếp tục giảm trong sóng điều chỉnh [ Z] có khả năng kết thúc như một đường ngoằn ngoèo kép. Các sóng phụ (W) và (X) đã hoàn thành. Sóng (W) là một đường ngoằn ngoèo đơn giản, sóng (X) là một đường ngoằn ngoèo ba. Hiện tại đang xuất hiện một đường ziczac giảm giá mới, với sự điều chỉnh tăng giá B đã hoàn thành bên trong. Giá Ripple sẽ sớm bắt đầu giảm xuống mức thấp hơn mức thấp trước đó do sóng A.

Kế hoạch giao dịch cho XRPUSD hôm nay

Bán 0,241, TP 0,218


Elliott waveEthereumanalysis

Thị trường hiện đang chuyển động trong ABC ngoằn ngoèo hướng xuống. Sóng xung A đã hoàn thành và sóng điều chỉnh B đã kết thúc dưới dạng một đường ngoằn ngoèo ba. Thị trường hiện đang theo sát sự khởi đầu của xung lực giảm mới, với xung lực [1] và sự điều chỉnh [2] đã hoàn thành trong vòng. Thị trường có thể giảm xuống mức thấp hơn mức thấp trước đó do sóng A tạo ra, dưới mức 311,21.

Kế hoạch giao dịch ETHUSD hôm nay

Bán 352,35 , TP 311,21