Phân tích sóng AUDCHF ngày 28 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• AUDCHF đã đảo ngược từ mức hỗ trợ 0,6500

• Có khả năng tăng lên 0,6600

AUDCHF gần đây đã đảo ngược từ vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ mạnh 0,6500 (đã đảo ngược giá đều đặn từ giữa tháng 6), dải Bollinger Band hàng ngày thấp hơn và mức điều chỉnh Fibonacci 38,2% của xung tăng (C) từ tháng 5.

sự đảo chiều đi lên từ vùng hỗ trợ nói trên đã tạo ra mô hình đảo chiều hình nến Nhật Bản hàng ngày Hammer.

AUDCHF dự kiến ​​sẽ tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 0,6600 (mức hỗ trợ cũ từ nửa đầu tháng 9).